Ceník

Uvedené ceny jsou orientační a jsou základem při osobním jednání. Konkrétní cena vždy závisí na složitosti účetních případů, počtu a připravenosti dokladů, požadavcích zákazníka atd. Cena může být upravena směrem nahoru i dolů.

Účetnictví

paušál do 50 položek měsíčně od 2 000 Kč
každá další položka od 15 Kč

Samostatně účtujeme:

  • roční uzávěrku a přiznání k dani z příjmů právnických osob,
  • Hlášení pro Český statistický úřad
  • Výkazy pro banky nebo leasingové společnosti.

Položkou se rozumí jeden řádek v účetním deníku.

Daňová evidence

paušál do 50 položek měsíčně od 1 500 Kč
každá další položka od 12 Kč

Samostatně účtujeme:

  • rekapitulaci příjmů a výdajů a přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • Výkazy pro banky nebo leasingové společnosti.

Položkou se rozumí jeden řádek v daňové evidenci.

Mzdy

měsíční zpracování mzdy zaměstnance 200 Kč
nad 25 zaměstnanců 150 Kč
vstup a výstup zaměstnance podle připravenosti podkladů 0 – 200 Kč

V ceně je zohledněna příprava dokladů pro časté kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence.

Daně

Zpracování daňového přiznání je ve výši průměrného měsíčního paušálu .

Součástí daňového přiznání je roční uzávěrku u právnických osob a rekapitulaci příjmů a výdajů u fyzických osob.

Ostatní služby

účetní služby, poradenství od /hodina 500 kč
tvorba vnitropodnikových směrnic od 3 000 Kč
svoz a rozvoz dokladů 100 Kč / jedna cesta
vedení účetnictví u klienta /hodina od 500 Kč

 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Jsme plátci DPH.